تبلیغات
The Lonely Shepherd

تاریخ:  

بدن انسان به شدت مستعد دریافت یا تولید انرژی منفی است
اﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﻣﻪ نزند ...

ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺻﺪﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ
ﺁﻥ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﯾﺎ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ .

ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ، ﮔﻞﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺍﯼ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﻞﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ
ﻛﻨﻨﺪ .

ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﻞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻠﯽ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ، ﺁﻥ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻛﻤﻚ
ﻣﯽﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺲ
ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .

ﻣﺤﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﻭﺍﻥ ﺣﻤﺎﻡ، ﺍﺳﺘﺨﺮ،
ﺩﺭﯾﺎ ﯾﺎ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺳﺖ .
ﻫﺮﭼﻪ ﺣﺠﻢ ﺁﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺁﺏ، ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯽﻛﻨﺪ؛ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭا
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻭﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ
ﺯﯾﺮ ﺁﻥ، ﺁﺗﺶ، ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻟﭙﺬﯾﺮ، ﺑﺮﻑ ﻭ ... ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ باشد
یکی از بهترین انیمیشن هایی که امسال دیدم . ((کوبو)) , مفاهیمی فوق العاده عمیق در قالب انیمیشن .

کافیه چند دقیقه از این اثر رو ببینید تا متوجه بشید که چقدر دوست داشتنی و دیدنیه البته که امسال انیمیشن های خیلی خوبی منتشرشدن 

مثل ((در جستو جوی دوری)) یا قسمت سوم از انیمیشن ((پاندای کنگ فو کار)) یا حتی ((زووتوپیا)) 

هر سه خیلی زیبا هستن اما مضمونشون بیشتر مورد پسند بچه ها و نوجوان هاست
در حالی که کوبو مضمون و تمی داره که جدی تره .

جایی که استیون اسپیلبرگ , کارگردان پرآوازه با ((غول بزرگ مهربان)) (BFG) دست روی داستانی کلیشه ای و تکراری میگذاره یا کمپانی دیزنی که با بازسازی چندین باره ((کتاب جنگل)) با استفاده از کلی جلوه های تصویری و فناوری های جدید داستانی کهنه رو نقل میکنه , ((کوبو)) بر خلاف اینها روایت تازه ای داره .

ماجراجویی! به راستی این لغت برای شما چه مفهومی دارد؟ پایین پریدن از یک هواپیما، سقوط آزاد از یک صخره، کوهنوردی یا حتی تنهایی سفر کردن به کشوری که تاکنون در آن نبوده‌اید. تعریف شما از ماجراجویی هر چیزی که باشد، باید بدانید که این نوع سفرها برای روح و جسم‌تان بسیار مفید خواهند بود و این یکی از دلایلی است که توصیه می‌شود در هر زمانی به سفرهای ماجراجویانه پاسخ مثبت دهید. اما اگر به دنبال دلایل بیشتر و قانع کننده‌تری هستید در ادامه تاثیرات مثبت این نوع سفرها را برایتان بازگو می کنیم.

در سال‌های میزان سفرهای ماجراجویانه افزایش یافته است و روز به روز به تعداد افرادی که می‌خواهند ثابت کنند که انسان‌هایی شجاع و اهل ریسک هستند، افزوده می‌شود.

اغلب مردم به سلامت روح و جسم خود اهمیت زیادی می‌دهند و همین امر سبب می‌شود که آنها به سفرهای گوناگون بروند. البته به احتمال زیاد اغلب ما رفتن به سواحل قدیمی، قدم زدن در ساحل، استفاده از نوشیدنی‌ها و رستوران‌های مناطق مختلف را به انواع دیگر سفر ترجیح می‌دهیم. اما به راستی چرا نباید از فکر این مسافرت‌ها بیرون آمده و به چیزی فراتر از آنها بیاندیشیم و دریابیم که دنیا از آن چیزی که تصور می‌کنیم جذاب‌تر است؟

شاید بپرسید چرا باید یک مسافرت آرام را با یک سفر ماجراجویانه و البته گاهی پر دردسر جایگزین کنیم؟ در ادامه دلایلی را برایتان ذکر می‌کنیم که شاید تا حدودی شما را در انتخاب این نوع مسافرت‌ها متقاعد کند:

ماجراجویی سبب بهبود وضعیت جسمی شما می‌شود


حتما به خاطر دارید که بارها والدینتان از شما خواسته‌اند که از هوای آزاد استفاده کنید و به بیرون از خانه بروید که البته با این ترفند می‌خواستند شما را کمی از کامپیوتر، کنسول‌های بازی و  گاهی اذیت کردن خواهر یا برادر کوچکترتان دور کنند. اما باید بدانید که حق با آن‌ها بوده است و به راستی هوای تازه و تمیز، خصوصا هوای کوهستان تاثیر قلیایی روی بدن شما دارد که سبب حفاظت بدن در مقابل بیماری‌ها می‌شود. زمانی که شما استرس دارید یا فعالیت بدنی‌تان کم است، سطح اسیدیته بدنتان افزایش می‌یابد که اغلب سبب بیماری، عدم توانایی در کاهش وزن و کمبود انرژی می‌شود. هوای تازه این اثرات را خنثی می‌کند و تاثیر مثبتی روی بدن شما می‌گذارد.

ماجراجویی سبب احساس خشنودی طبیعی می‌شود


آیا تا کنون با خودتان فکر کرده‌اید که چرا پس از دویدن، ورزش زیاد در باشگاه یا انجام بازی فریزبی به همراه دوستانتان احساس شادی و خشنودی بیشتری می‌کنید؟ دلیل این امر اندورفین‌ها هستند. اندورفین‌ها مانند یک مسکن عمل می‌کنند، که سبب کاهش میزان درد و نارضایتی می‌شوند. انها خیلی شبیه به مرفین عمل می‌کنند و فقط تنها تفاوتشان این است که اندورفین‌ها در بدن خودتان تولید می‌شوند، به هیچ عنوان اعتیادآور نیستند. اکنون تصور کنید که پس از کوهنوردی، بانجی جامپینگ یا قایق‌سواری در آب‌های خروشان چه میزان اندروفین در بدن شما تولید می‌شود و این فوق‌العاده است.

ماجراجویی اعتماد به نفس شما را افزایش می‌دهد

از خودتان بپرسید که آیا حاضرید از یک هواپیمای در حال حرکت به  پایین بپرید؟ اگر پاسخ شما مثبت است که جای هیچ حرفی باقی نمی‌ماند و ما هم تحت تاثیر قرار می‌گیریم. اما اگر شما هم مثل ما کمی در گرفتن این تصمیم شک دارید، ادامه‌ی مطلب را بخوانید، شاید متقاعد شوید. فعالیت‌های ماجراجویانه شما را مجبور می‌کنند با یک سری از ترس‌های خود از جمله ترس از ارتفاع، ترس از پریدن و سقوط آزاد و حتی بودن در اعماق آب روبه رو شوید. تصور کنید که اگر بتوانید بر ترس‌های خود غلبه کنید و از این هیجانات لذت ببرید، چه چیزی نصیب شما خواهد شد؟ با خودتان فکر کنید که اگر بتوانید از یک هواپیمای در حال حرکت بیرون بپرید، پس احتمالا شجاعت این را هم دارید که از رئیستان درخواست اضافه حقوق داشته باشید!!! در واقع خودتان را باور داشته باشید و به دنبال فعالیت‌های ماجراجویانه‌ای که همیشه علاقه‌مند به انجام آن بوده‌اید بروید و بدانید که اعتماد به نفستان را هم تقویت خواهید کرد.

ماجراجویی به شما کمک می‌کند که خود واقعیتان را بهتر بشناسید

صحنه‌ای را تصور کنید که شما به تنهایی به شهری سفر کرده‌اید و اکنون نیز به صورت موقت از گروه همراه خود در سفر جدا شده‌اید، چه کار می‌کنید؟ می‌ترسید یا به دنبال یک راه‌حل منطقی و عقلانی برای قدم بعدیتان می‌گردید. مسافرت ماجراجویانه، چالش‌ها و سختی‌هایی را سر راه شما قرار می‌دهند که فقط و فقط خود شما می‌توانید راه حلی برای آنها پیدا کنید. شاید شما قبل از این هرگز تنهایی سفر نکرده باشید یا در کشوری که به زبان مادری شما صحبت نمی‌کنند، حضور نداشته‌اید. اما با قرار گرفتن در این شرایط و با مواجه شدن با این مشکلات توانایی‌هایتان را در زندگی محک بزنید و نقاط ضعف و قوتتان را بشناسید.

ماجراجویی سبب ایجاد دوستی‌ها می‌شود‌

دوستی‌ها بر پایه تجربیات و خاطرات مشترکی است که دو یا چند نفر در طی فعالیت‌ها و تعاملات گذشته خود با یکدیگر ساخته‌اند. بنابراین زمانی که شما با یک گروه جدید از دوستان به کوهنوری در کوه‌های آلپ، اسب‌سواری و قایق‌سواری با قایق‌های جت در آبشار نیاگارا می‌روید، تصور کنید که چه قدر خاطرات جدید خواهید ساخت که در سال‌های بعد در کنار هم می‌توانید از آنها یاد کنید. ماجرای یک تجربه مشترک که فقط کسانی که آن را تجربه می‌کنند، می‌دانند که چه حسی در آن نهفته است.

 منبع :   huffingtonpost

ترجمه شده توسط وبسایت کجاروبه قلم هانیه احمدی

هرز خوانی امروزه شده آفت مطالعه ی ماها 

هرزخوانی چیه ؟ 

وقتی که مطلبی رو میخونیم بدون اینکه فایده ای برای ما داشته باشه دچار هرزخوانی شدیم 
خب بزرگترین ضرری که به ما میزنه اتلاف وقت پر ارزش ماست 

نمونه هاش این روزا خیلی زیاد شده , برای مثال اکثر این مطالبی که توی نرم افزارای موبایل مثل واتس آپ , لاین و ... رد و بدل میشن از جمله مطالب هرز هستن 

این مطالب نه تنها هیچ سودی برای ما نداره و وقت ما رو تلف میکنه بلکه میتونه مخرب هم باشه 
مثلا شایعاتی که توی این نرم افزار ها به وفور وجود داره ما رو از حقیقت دور میکنه , یا قبح شکنی هایی که توی خیلی از این مطالب وجود داره و سعی می کنن یه کار ناهنجار رو عادی کنن و ...

در کل هرزخوانی در نهایت منجر به هرزنویسی میشه , مثلا ما ها یه روز , یه جمله ی قشنگ به خاطرمون می رسه و اشتراک میزاریمشو و نصبتش میدیم به فلان شخصیت بزرگ , کوروش , دکترعلی شریعتی , نیچه , پروفسور حسابی و ...

بعضا میشنویم که فلان جملات هستن که میتونن پند آموز باشن مثلا فلان شعر یا فلان حکایت , در صورتی که این قسم مطالب هم یا بی تاثیر هستن یا تاثیری که کتاب داره رو به هیچ وجه ندارن

هرزخوانی فقط حس مطالعه کردنو به ماها منتقل می کنه و حاصلی نداره برای ما
اکثرا خیلی هنر بکنن و حافظه ی خوبی داشته باشن این جملات رو خوب حفظ می کنن و این جا واونجا میگن , اما اگه از همین افراد بخوایم که یه خط بیشتر راجع به همین جملاتی که حفظ کردن توضیح بدن وامونده میشن .

==================================

بیشتر وقت خودمون رو صرف کتاب خوندن کنیم ... خیلی بی وفا شدیم هااا
این یار مهربونمون رو فراموش نکنیم  سلام

مدتی پیش اتفاقی برای من افتاد که تصمیم گرفتم کلا خودم رو تغییر بدم
تغییر در افکار و اهداف و نگرشم نسبت به زندگی

من یک جوان 23 ساله که خودم رو یک جوان عادی می دونم 
این عادی بودن و میانه رو بودن در هر شرایطی , شاید الان که جوانم چیز خوبی باشه 

اما آیا وقتی پیرشدم و به آخرهای این قسمت از مسیر زندگی رسیدم , بازهم این ((عادی زندگی کردن در سنین جوانی)) برام باعث افتخار خواهد بود؟؟؟
آیا اون لحظه به این فکر نمی کنم که ((شاید میتونستم بهتر از اینها باشم)) ؟؟؟


این اوج و کمال روح ما کجاست ؟

دنیا محل گذره اما نه یه گذرگاه عادی !

نمیخوام خیلی عادی از این گذرگاه عجیب عبور کنم 

اهدافم مادی نیست , ورای این چیزها فکر می کنم 

میخوام روح و ذهنم رو از یوق اسارت نفسم آزاد کنم , 

تشنه ی ماجراجویی در اسرار بی انتهای این دنیام

باید این پیله ای که دور خودم تنیدم رو باز کنم و یه مقدار ورای این دنیای عادی و روتین و مادی رو ببینم


سلام 

چند روز پیش اتفاقی افتاد که توی یکی از برنامه های شبکه تهران , به اسم : به خانه بر میگردیم , مجری برنامه خانم صبا راد به طور تصادفی به غذایی که آشپز برنامه پخته بودن ناخونک میزنن و غذا رو تست میکنن , این ماجرا شد علم عثمان , صغیر و کبیر و روزه دار و روزه خوار این حرکت رو محکوم کردن !

سیل انتقادات به سمت این خانم مجری روونه شد که مثلا : باید این فرد ممنوع التصویر بشه و به چه حقی توی برنامه ی زنده اونم توی ماه رمضان جلوی مردم روزه دار , روزه خواری کردن و قص علی هذا !!!!!


کی گفته جوونای ما مشکل بیکاری دارن ؟! 
ما چندین میلیون قاضی داریم , دادستانم داریم !!!
اکثر ماها حقوق دان و قاضی و وکیلیم 
از طرفی هم کاملا به حدود احکام الهی آشناییم پس اکثر جوونامون هم گاها پای منبر میرن خداروشکر !!!


((اما ای قضات عزیز , ای صادرکنندگان احکام الهی 

یه سوالی دارم از شما :

که تا به حال چند ساعت , نه , چند دقیقه تا به حال پای برنامه های ایشون نشستید ؟؟!!!))

اکثر شما قضات عزیز برنامه های ایشونو ندیدید که هیچ , اصلا ایشونو نمی شناسید !

تمام اون کسانی که ولو 1 بار اجرای ایشونو دیدیه باشن متوجه میشن که ایشون اجرایی دارن سراسر پر از متانت و وقار و حیا و هنرو نجابت

ایشون نمونه ی واقعی یک زن ایرانی رو توی برنامه هاشون به نمایش میزارن 


چطور توی تمام این سالها که ایشون بدون هیچ خطایی اجرایی پر از عشق و محبت و ایمان داشتن کسی نیومد از ایشون تقدیر و تشکر کنه 
اما الان که یه اشتباه کاملا ناخواسته و از روی عادت رو مرتکب شدن , هممون باید ایشونو بکوبیم و مورد اهانت قرار بدیم 

اما اشتباه این خانم چی بوده : ایشون یه بخش آشپزی توی برنامشون دارن , که به خانم ها و آقایون ایرانی آشپزی یاد میدن اونم به صورت رایگان 
همیشه ایشون عادت داشتن که بعد از آماده شدن غذا , غذا رو برای آشنایی بیننده ها مزه کنن 
و مزه ی غذا رو توصیف کنن ...

خب ایشون پیداست که از روی عادت این کارو توی ماه رمضان انجام دادن ... فقط از روی عادت , نه از روی عمد 


پی نوشت :

ایکاش اینقدر بی رحم نبودیم
 
ایکاش اگر قضاوتی میخوایم بکنیم , از سر انصاف باشه نه از روی تعصبات شخصی 

اسلام و ایران وقتی کنار هم قرار گرفتن عجیب ترین و زیباترین هنرهای بشری خلق شد ... معماری اسلامی مدیون هنر ایرانیه همونطور که ایران خیلی چیزا رو مدیون اسلامه . توی این هنر میشه حس قشنگی رو درک کرد که توی بهترین آثار هنری غربی وجود نداره ... همین حس خداگونه و پاک میره تاج محل هندوستانو میسازه . صد حیف که حاضریم هزینه ی زیادی بدیم تا بریم دبی و ونیز و پاریس و... اما برای دیدن مسجد جامع یزد که معماری شگفت انگیزی داره شوق و اشتیاقی نداریم.و چقدر زیادن بناهای تاریخی ایران که تبدیل شدن به دفتر خاطرات بازدیدکننده ها ! 

 تماشا کردن این کاشی کاریا و خطاطی ها
درست مثل وقتی میمونه که کنار زریح قبر یه امام زاده ای ایستادی و دستاتو به زریح میکشی
و از اعماق وجودت آرامشو حس میکنی...

123

مطالب سایت


 

امکانات سایت: پیوندها، روزانه ها، آمار سایت و ...

   

امکانات سایت


درباره سایت

 

انسانی که به خـــــــــدا نزدیک است بین واقع و خیالش مرزی نیست .
وقتی گرفتار کابوسیم به شیطان نزدیک شده ایم .

 

درباره سایت