تبلیغات
The Lonely Shepherd - سخنی از امام شهید

تاریخ:  

پنج نعمت بزرگ که اگر کسی در زندگی آنهارا نداشته باشد , 
بهره ی زیادی از زندگی نبرده است :

عقــــــــل  *  دیــــــن  *   ادبــــــــ   *   حیــــــا   *  خوش اخــــــلاقی


حضرت حســین (ع) 

مطالب سایت


 

امکانات سایت: پیوندها، روزانه ها، آمار سایت و ...

   

امکانات سایت


درباره سایت

 

انسانی که به خـــــــــدا نزدیک است بین واقع و خیالش مرزی نیست .
وقتی گرفتار کابوسیم به شیطان نزدیک شده ایم .

 

درباره سایت