تبلیغات
The Lonely Shepherd - چهل اصل برای شادبودن

تاریخ:  


1.شادی خود را به هیچ کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشی.

02 انتظار نداشته باش همیشه آنچه را در اطرافت اتفاق می افتد مطابق میل و خواسته ات باشد.

03 هنگام عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر.

04 از سختی ها و مشکلات زندگی استقبال کن و با غلبه بر آن ها به خود پاداش بده

05 اجازه نده اتفاقات ناخوشایند روحیه ات را خراب کند.

06 با بحث های بی نتیجه انرژی خود را هدر نده.

07 انتظار نداشته باش با منفی نگری جسمی سالم داشته باشی

08 از هیچ کس و هیچ چیز توقع نداشته باش.

09 تا با خود مهربان نباشی، نمی توانی مهر بورزی.

10 قبل از مطمئن شدن، در مورد هیچ چیز قضاوت نکن.

11 به تفسیر و تعبیر کارهای دیگران نپرداز.

12 هر کاری را با علاقه و تمرکز انجام بده.

13 زندگی خود را هدفمند کن و برای رسیدن به اهدافت تلاش کن.

14 چیزهایی که دوست داری، به دیگران ببخش.

15 قلبت را از نفرت خالی کن تا خوشبختی در آن لانه کند.

16 برای انجام کارهای مورد علاقه ات زیاد به نظرات دیگران اهمیت نده.

17 در تصمیم های خود تأخیر نیانداز.

18 هنگام عصبانیت نفس عمیق بکش و تا ده بشمار.

19 با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار شود.

20 به هیچ کس امید نداشته باش به جز خدا.

21 بر جسم و روح خود مسلط شو.

22 برای این که شاد باشی باید شادی آفرین باشی.

23 در زندگی به جای «شناوربودن»، «شناگر» باشد.

24 اندوه روز نیامده را، بر روز آمده ات نیفزا.

25 هرگز سعی نکن به دیگران بقبولانی که حرفت درست است.

26 قبل از انجام کاری یا گفتن چیزی به ضرورت آن بیندیش.

27 بی احترامی دیگران را با بی اعتنایی جواب ده.

28 به جای بیزاری از انسان ها از رفتارهای بد آن ها متنفر باش.

29 بگذار دیگران از تو به عنوان فردی آرام و خوشرو یاد کنند.

30 یگانه داروی آرام بخش روح و جان، یاد خداست.

31 خود را از اسارت زنجیرهای بدبینی، منفی نگری و ناامیدی آزاد کن.

32 به خاطر اشتباهات گذشته خود را سرزنش نکن.

33 به دیگران کمک کن آنچه را که می خواهند به دست آورند.

34 در فرهنگ لغات خود «شکست» را «تجربه» معنا کن.

35 با شرایط زندگی سازگار باشد.

36 هنگام ازدست دادن ناراحت نشو , وقتی هم چیزی به دست آوردی خوشحال نباش .

37 در مقابل خواسته ها و گفتار دیگران انعطاف پذیر باش و نخواه که حرف , حرف خودت باشد .

38 برای کشف حقایق , زیاد تفکر کن , به خصوص جهان آفرینش .

39 به قدر توان تلاش کن و نتیجه را به خدا واگذار کن .

40 هرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن , چرا که تو چیزهایی داری که دیگران در حسرت آن ها هستند .:herb::two_hearts::herb::two_hearts::herb::two_hearts::herb::two_hearts:

:two_hearts
05 اجازه نده اتفاقات ناخوشایند روحیه ات را خراب کند.:herb
:two_hearts::herb::two_hearts::herb::two_hearts::herb:herb:

مطالب سایت


 

امکانات سایت: پیوندها، روزانه ها، آمار سایت و ...

   

امکانات سایت


درباره سایت

 

انسانی که به خـــــــــدا نزدیک است بین واقع و خیالش مرزی نیست .
وقتی گرفتار کابوسیم به شیطان نزدیک شده ایم .

 

درباره سایت